Komunikat o błędzie

Notice: Undefined index: localized_options w menu_navigation_links() (linia 1861 z /agatplus.pl/includes/menu.inc).

Projekt pod nazwą „Opracowanie nowej linii okien drewnianych z okapnikami z tworzyw sztucznych”został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw – Typ 1. Małe projekty B+R. Przedmiotowy projekt ma na celu opracowanie projektu wzorniczego oraz prototypu nowego wyrobu – okna drewnianego z okapnikiem z tworzywa sztucznego w celu podniesienia poziomu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zwiększenie zaangażowania w prowadzenie badań. Najważniejszym rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie, przetestowanie i przygotowanie do wdrożenia projektu wzorniczego nowej linii okien drewnianych z okapnikami z tworzyw sztucznych z opisem koncepcji technologicznej. Innowacyjność rozwiązania przyczyni się do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym.

Całkowita wartość projektu: 78 577,38 PLN

Dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej: 54 301,44 PLN